νεο

τάδε έφη Παυσανίας...

Η απόσταση από το ιερό του Ηρακλή που βρίσκεται στο δρόμο της Βούρας ως το επίνειο των Αιγειρατών που έχει το ίδιο όνομα με την πόλη (Αίγειρα) είναι εβδομήντα δύο στάδια. Οι παραθαλάσσιοι Αιγειράτες δεν έχουν τίποτε αξιομνημόνευτο∙ από το επίνειο ως την άνω πόλη η απόσταση είναι δώδεκα στάδια. Η Αιγείρα στα έπη του Ομήρου έχει το όνομα Υπηρεσία

Αιγείρα. Η Νύμφη τής Λεύκας (η άλλη εκδοχή τής προέλευσης του ονόματος της Αιγείρας)

Ο Όξυλος (πνεύμα τους δάσους) γιος του Ορείου, νυμφεύθηκε την Αμαδρυάδα αδελφή του και απέκτησε μαζί της τις 8 Αμαδρυάδες Νύμφες: Η Αίγειρος (ή Αιγείρα) ήταν η Νύμφη της Λεύκας. Η Άμπελος, η Νύμφη της Αμπέλου. Η Βαλανίς (ή Βάλανος), η Νύμφη της Βελανιδιάς. Η Κάρυα (ή Καρία), η Νύμφη της Αμυγδαλιάς. Η Κρανεία (ή Κρανία), η Νύμφη της Κρανιάς. Η Μορέα (ή Μορία), η Νύμφη της Μουριάς και της Άγριας Ελιάς. Η Πτελέα, η Νύμφη της Φτελιάς. Η Συκή, η Νύμφη της Συκιάς

Η 17η Ε.Ο και το "ανεφάρμοστο" μεταπολεμικό κατασκευαστικό σχέδιο

Και ενώ βρισκόμαστε στα μέσα τού 2013, ας θυμηθούμε παλαιότερες προσωπικές μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες η διάνοιξη τού δρόμου αυτού είχε ξεκινήσει το 1950 με χειρωνακτική εργασία από την παλιά Βλοβοκά (Βαθύ Λαγκάδι) και όπως χαρακτηριστικά έλεγαν τότε οι ντόπιοι πρωτοστατούντες τής διάνοιξης: "απατούμε να μας δοθεί το κλειδί τής αποφυλάκισης"...!

Art εμείς... Μια αξιοζήλευτη προσπάθεια !

Εικαστικές παρεμβάσεις από την Ειρήνη Σμυρναίου, στην Παραλία Πορρωβίτσας....

Με αφορμή την παρουσίαση από το site του "Φ" των εικαστικών παρεμβάσεων στην Πορρωβίτσα, η δημιουργός τους κυρία Ειρήνη Σμυρναίου, μας έστειλε την παρακάτω επιστολή.

Επίσκεψη του Σταύρου Μπένου στο αρχαίο θέατρο της Αιγείρας

Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012 ο πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κος Σταύρος Μπένος, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο αρχαίο θέατρο της Αιγείρας, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών Στο μνημείο τον ξενάγησε ο αρχαιολόγος της ΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και υπεύθυνος για την ανασκαφή, κος Βόρδος Ανδρέας. Εκεί, συνάντησε, επίσης, και τους συντηρητές που εργάζονται στο μνημείο.

Αθηνόδωρος Προύσαλης και Αιγείρα


Έφυγε στα 86 ο ηθοποιός Αθηνόδωρος Προύσαλης.
Με αφορμή το θάνατο (5-6-2012) του γνωστού ηθοποιού επιθυμώ να καταθέσω μια μικρή ιστορία....
Αθηνόδωρος Προύσαλης: Τρία καλοκαίρια πριν, έξω από τον θερινό κινηματογράφο τής Αιγείρας... Η συζήτηση μαζί του θα παραμείνει πάντα μια γλυκιά ανάμνηση ενός μοναχικού αλλά ευγενέστατου ανθρώπου, με χιούμορ και αυτοσαρκασμό... Στεκόταν μπροστά στη είσοδο του σινεμά, κοιτώντας τη σκάλα που οδηγούσε στην ταράτσα... - Δεν σας αρέσει το έργο απόψε, τον ρώτησα... - Η σκάλα δεν μου αρέσει..., γι' αυτό λέω να σου κάνω παρέα δίπλα στο μικρό καφενεδάκι, ήταν η αφοπλιστική απάντησή του.. Μιλήσαμε για αρκετή ώρα... Συγκινήθηκε όταν του είπα - έδωσες ρεσιτάλ ερμηνείας στο σήριαλ "εγκλήματα".... - Σε ευχαριστώ πολύ, αυτό μου το έχουν πει κι άλλοι, απάντησε λες και με γνώριζε χρόνια.... Καλό του Ταξίδι

Στιγμιότυπο από τη βράβευση μαθητών Γυμνασίου Αιγείρας, και "Ανακομιδή ονείρων"

«Αγα-πάμε Ανατολική Αιγιάλεια»

Καρέ - καρέ το χρονικό "βιβλικών" καταστροφών στην Αιγείρα!!!


9-2-2012 προσπάθειες απομάκρυνσης
 λάσπης από τούς κεντρικούς δρόμους...
6-2-2012
Μέ­τω­πο Κριός
(ώ­ρα 5-6 μμ) Η συ­νε­χής και έ­ντο­νη βρο­χό­πτω­ση α­πό νω­ρίς το με­ση­μέ­ρι μέ­χρι αρ­γά το α­πό­γευ­μα της 6ης Φε­βρουα­ρί­ου 2012, εί­χε σαν α­πο­τέ­λε­σμα να βρε­θεί πά­νω α­πό τα ό­ρια της υ­περ­χεί­λι­σης ο Κριός, στο ύ­ψος τής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γέ­φυ­ρας και να δια­κο­πεί η κυ­κλο­φο­ρί­α των ο­χη­μά­των στην 17η Ε­παρ­χια­κή Ο­δό.

Συνέχιση των ερευνών στην Αιγείρα από το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο με διευθυντή τον Dr. Walter Gauss

Dr. Walter Gauss
διευθυντής
ανασκαφών
Ο Υπουργός Πολιτισμού Παύλος Γερουλάνος υπέγραψε τη συνέχιση των ερευνών στην Αιγείρα από το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών κατά το 2011.
 Τυπική μεν, αλλά περιλαμβάνουσα σημαντικά στοιχεία, η προ ολίγων εβδομάδων υπογραφείσα υπουργική απόφαση αναφέρει μεταξύ άλλων: "Χορηγούμε στο Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών άδεια συνέχισης  της  ανασκαφικής  έρευνας  στην  Αιγείρα  Αχαΐας,  υπό  τη διεύθυνση του Dr. Walter Gauss κατά το 2011 ως εξής:

26 - 8 -2011 Μοναδικές στιγμές στο θέατρο αρχαίας Αιγείρας

Ήταν πράγματι μια ιστορική στιγμή, που θα αποτελέσει ορό­σημο για την αναστήλωση και ανάδειξη του ση­μα­ντι­κότερου αρχαιο­λογικού χώρου της Αιγιαλείας…
Το έναυσμα για την εκδήλωση, που συν­- δι­οργάνωσε ο Δήμος Αιγιαλείας με την ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστο­ρι­κών & Κλασικών Αρχαιοτήτων σε συ­νεργασία με τους τοπικούς φορείς, έδωσε η έναρξη των εργασιών ανάδειξης και βελτίωσης της επισκεψιμότητας του χώρου με ποσό 470 χιλ. Ευρώ και φορέα υλοποίησης την ΣΤ΄ Εφορεία.

Μένουμε Ελλάδα... Πάμε θέατρο Αρχαίας Αιγείρας

Μια ακόμα σημαντική προσπάθεια ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ήρθε μέσα από την εκπομπή της ΝΕΤ “Μένουμε Ελλάδα”.

Ο Σταύρος Μπένος στο Θέατρο της Αρχαίας Αιγείρας

Ευτυχώς που ήρθε ο Σταύρος Μπένος ... και θυμηθήκαμε την “ανάδειξη” του Θεάτρου Αρχαίας Αιγείρας !
Πο­λύ ση­μα­ντι­κή, σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται η ε­πί­σκε­ψη του κ. Σταύ­ρου Μπέ­νου στο Θέ­α­τρο της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας, το πρω­ί τής Τε­τάρ­της 10 Μαρ­τί­ου. Ση­μα­ντι­κή, α­φού έ­φε­ρε και πά­λι στην «η­με­ρή­σια διά­τα­ξη» το ξε­χα­σμέ­νο για πολ­λά χρό­νια θέ­μα τής α­νά­δει­ξης και α­ξιο­ποί­η­σης ε­νός α­πό τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα αρ­χαιο­λο­γι­κά μνη­μεί­α τής πε­ριο­χής μας.

Έρχεται ο Σταύρος Μπένος. Ξεκίνησε η αποκατάσταση στο Θέατρο Αρχαίας Αιγείρας


Αποκλειστικό:

Ξεκίνησαν χθες (10/8/11) οι εργασίες  αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου της Αιγείρας, που θα περιλαμβάνουν την ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας του χώρου, Αυτή τη στιγμή οι εργασίες εστιάζονται στο κοίλον και τη συντήρηση των κερκίδων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 470.000 ευρώ και έχει ως φορέα υλοποίησης τη ΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία τού «Φ» με τον κ. Σταύρο Μπένο,

Η Αιγείρα, ο Ωρωπός και το 1.000.000 Ευρώ!


Μια «ξε­χα­σμέ­νη» πτυ­χή τής Ιστορίας των Αρχαίων Αι­γει­ρα­τών...
Με α­φορ­μή την α­να­ζω­πύ­ρω­ση του εν­δια­φέ­ρο­ντος για την αρ­χαί­α κλη­ρο­νο­μιά μας...
Ε­δώ και πολ­λά χρό­νια η ε­φη­με­ρί­δα μας, εί­χε ε­ντο­πί­σει την ε­ντυ­πω­σια­κή αυ­τή ι­στο­ρί­α. Εί­χε μά­λι­στα διε­ρευ­νή­σει το θέ­μα και α­πό πο­λι­τι­στι­κής πλευ­ράς.
Να υ­πάρ­ξουν, δη­λα­δή, ε­νέρ­γειες για μια σύγ­χρο­νη «ε­πα­να­προ­σέγ­γι­ση» της Αι­γεί­ρας με τον Ω­ρω­πό. Πώς; Μα με το σύγ­χρο­νο θε­σμό τής Α­δελ­φο­ποί­η­σης Πό­λε­ων!!!
Θα μου πεί­τε φυ­σι­κά. Για­τί δεν το πρό­τει­νες τό­σα χρό­νια;

Συνεχίζονται οι έρευνες 2011 στην Αρχαία Ελίκη

Στην τέταρτη εβδομάδα εργασιών βρίσκονται οι έρευνες και ανασκαφές στην Αρχαία Ελίκη που ξεκίνησαν φέτος στις 28 Ιουλίου 2011, με σημαντική καθυστέρηση από την προγραμματισμένη έναρξή τους στις αρχές Ιουλίου.

Κτηματολόγιο για περιοχές Ανατολικής Αιγιαλείας και Δυτικής Κορινθίας

Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 21 μελετών κτηματογράφησης που αφορούν 268 περιοχές σε όλη τη χώρα για την ένταξή τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο, προκήρυξε η Κτηματολόγιο Α.Ε. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 111,2 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Με την κτηματογράφηση των 268 προ-καποδιστριακών ΟΤΑ θα καταγραφούν περίπου 2,6 εκατ. δικαιώματα και θα καταχωριστούν στο Κτηματολόγιο 4,7 εκατ. στρέμματα.

4-12-11- ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ Εορτασμός της προστάτιδος του Συλλόγου Αγ.Βαρβάρας

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η προστάτις του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αγ.Βαρβάρα στις 4/12.
Η λειτουργία και  η Αρτοκλασία έγιναν στον Ι.Ναό Αγίου Παντελεήμονος Αιγείρας, όπου ο εφημέριος του Ι. Ναού Πατέρας Χαράλαμπος ανεφέρθη στο έργο του Φιλανθρωπικού Συλλόγου. Ακολούθησε καφές

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ένταξης του Θεάτρου αρχαίας Αιγείρας στο ΕΣΠΑ...


Στις 27 Ιανουαρίου 2011, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου κ Τάσος Αποστολόπουλος, ενημέρωσε τον Πρόεδρο τού «Διαζώματος» κ. Σταύρο Μπένο, ότι εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο ανάδειξης και αξιοποίησης του Θεάτρου Αρχαίας Αιγείρας... Ο κ. Μπένος, σε επικοινωνία με την εφημερίδα «Φρουρός», εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή και δήλωσε ότι